Galimybių pasas

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2000-02-26 nutarimu Nr. 152 “Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo” nuo 2021-09-13 Evita parduotuvėse bus aptarnaujami tik tie pirkėjai, kurie pateiks Galimybių pasą arba kitus dokumentus, įrodančius pirkėjų vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo neigiamo rezultato ar antikūnų teigiamo rezultato faktą. Prašome būti pasiruošiems pateikti nurodytus dokumentus parduotuvės darbuotojui prieš įeinant į parduotuvę,

Pirkėjai, atvykę atsiimti apmokėtus elektroninės prekybos užsakymus, bus aptarnaujami neprašant pateikti galimybių pasą ar kitus dokumentus, įrodančius pirkėjų, vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo neigiamo rezultato ar antikūnių teigiamo rezultato faktą. Prašome palaukti prie įėjimo į parduotuvę, kol būsite aptarnauti.

Dėkojame už supratingumą.

PRANEŠIMAS KLIENTAMS DĖL ASMENS DUOMENŲ TIKRINIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 str. 2 d. 1 ir 4 p., Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 str. 2 d. 1 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės  lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“, informuojame, kad Jums galėsime teikti paslaugas / prekes, tik įsitikinus, kad atitinkate bent vieną iš šių kriterijų:

  • Esate pasiskiepijęs pagal vakcinavimo schemą
  • Esate persirgęs COVID-19 liga
  • Jums atliktas COVID-19 tyrimas ir nustatytas neigiamas tyrimo rezultatas,  – ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą
  • Esate iki 16 metų amžiaus